Polska magazynami stoi

Różne aspetkty zawodu magazynier dzisiaj

„Złota era” gospodarki magazynowej w Polsce

Od kilku dobrych lat w Polsce obserwuje się nieprzerwany rozwój gospodarki magazynowej. Wielkie centra logistyczne ekspandują, mniejsze i większe hale magazynowe wyrastają, jak grzyby po deszczu. Z najnowszego raporu CRESA: „Całkowite zasoby powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce wyniosły ponad 15,9 mln m kw. w 2018 roku, z czego ubiegłoroczna podaż to aż 2,2 mln m kw. W budowie znajduje się prawie 2 mln m kw. Ze strony najemców popyt utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W 2018 r. zawarto transakcje najmu obejmujące 4 mln m kw. powierzchni.
Wciąż największy udział w popycie na rynku najmu mają firmy z sektora e-commerce, logistycznego, lekkiej produkcji oraz sieci handlowe.”
W latach 2019 i 2020 prognozowane jest utrzymanie wysokiego popytu na powierzchnie magazynowo-produkcyjne w Polsce. Analitycy z Cresy przewidują, że w bieżącym roku na rynek trafi ponad 2,5 mln mkw. (ok. 16% więcej niż w ubiegłym roku i blisko 1,7 raza więcej w porównaniu z roczną średnią z ostatnich 5 lat).
Regionalnie pod względem zasobów powierzchni magazynowych są wciąż Polska Centralna, Śląsk i Wielkopolska (pokrywają ponad 60% popytu – raport AXI IMMO).

Magazynier – zawód deficytowy

Naturalną konsekwencją tego trendu jest utrzymujące się zapotrzebowanie na pracowników magazynowych. Chociaż w sukurs przychodzą nowoczesne technologie, informatyzacja, automatyzacja, a nawet robotyzacja, to wciąż podstawą jest praca człowieka. Magazynierzy należą do najbardziej porządanych grup zawodowych w Polsce. Z danych GUS wynika, że w IV kw. 2017 roku w transporcie, spedycji i logistyce pozostawało blisko 12 tys. miejsc pracy do obsadzenia. Część z pewnością przypada na kierowców, niemniej daje to branży TSL czwarte miejsce w tej kategorii po przetwórstwie (30,1), handlu (18,5) i budownictwie (17,9). Transport i gospodarka magazynowa zanotowały największy po administracji wzrost zatrudnienia, o 6,2 % (2012 – 2017).
Opierając się na Barometrze zawodów (ogólnopolskie badanie prowadzone przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia) zawód magazyniera był w Polsce w 2018 roku zawodem deficytowym. Deficyt wystąpił w miastach wojewódzkich i w następujących województwach: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Nadwyżkę zanotowano jedynie w kujawsko-pomorskim, a w mazowieckim i podkarpackim równowagę.
To samo badanie podaje prognozy, jak będzie się rozkładało w najbliższej przyszłości zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie, co przedstawia poniższa mapa Polski i przykładowo mapa jednego województwa – mazowieckiego.

Różne aspekty zawodu magazynier dzisiaj

 Różne aspekty zawodu magazynier dzisiaj

Różne aspekty zawodu magazynier dzisiaj

Niewątpliwym plusem jest fakt, by zatrudnić się jako pracownik fizyczny w magazynie nie potrzeba specjalnego wykształcenia ani doświadczenia czy uprawnień. Te można zdobywać w trakcie zatrudnienia. Wraz ze wzrostem kwalifikacji idzie poprawa warunków chociażby płacowych. W związku z niedoborem rąk do pracy, to pracownicy mogą wybierać spośród oferowanych stanowisk u różnych pracodawców, a ci starają się jak najbardziej swoje oferty uatrakcyjnić, także warunkami pozapłacowymi, jak pakiety medyczne i rekreacyjne, imprezy integracyjne, preferencyjne zakupy itp. Obcokrajowcom, głównie z Ukrainy okazują pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności czy lokum.
Jaki ma być najbardziej pożądany przez pracodawcę magazynier? Przede wszystkim ma być sprawny fizycznie (silny), odpowiedzialny i uważny ze względu na wciąż dużą wypadkowość. Szybko uczący się. Zdolny do w pełni samodzielnej pracy (organizacja, podejmowanie decyzji), ale i w grupie. Odpowiednia postawa i praktycznie nabyta wiedza są często ważniejsze od wykształcenia. Rynek pracownika sprzyja także wzrostowi oferowanych zarobków.

Różne aspekty zawodu "magazynier" dzisiaj

Z niedawnego raportu portalu pracuj.pl wynika jednak, że nie zawsze jest tak różowo. Co powinni sobie wziąć do serca pracodawcy, by móc liczyć na odpowiedni i stabilny zespół pracowników? Odpowiedzią niech będą słowa Sylwii Sosnowskiej, HR Managera w Grupie Pracuj:
„Więcej niż 4 na 10 pracowników fizycznych czuje się nieodpowiednio wynagradzanych. Niezmiennym czynnikiem, ważnym dla wszystkich grup zawodowych, są uczciwe zasady zatrudnienia. Zauważmy, że badani pracownicy fizyczni jako rzetelne oceniali firmy oferujące przejrzyste umowy, terminowe pensje czy pilnujące nadgodzin. Aspekty miękkie odchodzą na dalszy plan. To nie oznacza, że nie są one ważne, ale że absolutną podstawą dobrej pracy jest poczucie sprawiedliwego traktowania. Brak wymiernych nagród to kluczowa motywacja do zmiany pracy przez pracowników fizycznych, w tym magazynierów.”

O magazynach w innym aspekcie przeczytasz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *